Skąd się bierze woda

Aby móc odpowiedzieć na pytanie, skąd pochodzi woda Żywiec Zdrój, musimy najpierw powiedzieć do jakiego rodzaju wód ona należy.

Krystalicznie czysta woda źródlana Żywiec Zdrój klasyfikowana jest jako woda wgłębna.

Co to oznacza?
Wody wgłębne są to wody podziemne, położone poniżej warstw nieprzepuszczalnych. Są one odizolowane od czynników zewnętrznych i dzięki wielu skomplikowanym procesom geochemicznym, do których dochodzi podczas przepływu wody przez warstwy gleby i skał, wody wgłębne uzyskują swój odpowiedni skład mineralny i pierwotną czystość.

Woda źródlana Żywiec Zdrój jest czerpana tylko z takich miejsc, które chronią jej naturalną pierwotną czystość i zapewniają bezpieczeństwo zdrowotne.